سرخنکلایی ها - با لهجه و زبان شیرین سرخنکلایی

مطالب و عکس های جالب از سرخنکلا با زبان و لهجه سرخنکلایی (گرگانی)

سرخنکلایی ها - با لهجه و زبان شیرین سرخنکلایی

مطالب و عکس های جالب از سرخنکلا با زبان و لهجه سرخنکلایی (گرگانی)

۵۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

اولین عکس دختر بابا میَنِ اینترنت

دختر بابا - هشت ماهه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۲۸
علی اکبر تاجیک

اُن قدیمی آدما خُب مشناسانش

فِقَد بِگَم زَمَت زیاد کَشید بَشه سُخُنکلا

هر کَ آخوند بابا رِ مشناسه نِظَر بده

آخوند بابا

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۲
علی اکبر تاجیک

ویلّا من شناخت خاصی از آقای عزیز الله مقصودلو راد نِدارم

در حد این عکسا و تعریفای محدودی که ازش شده

خُب و بدش رِ هم نِمِدانم فردا پسوا بگان چره عکسشِ انداختی

فقط مِدانم که خَیلی از ماها بِهِش مدیونیم

روی قبرش هم یَگ تعریف کلی از ایشان شِده که عکسشِ زیر همین نیویشته میبینین:

قبر عزیز الله مقصودلوراد - سرخنکلا - وبلاگ سرخنکلایی ها

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۳۶
علی اکبر تاجیک

چن ماهیِ که دیفالای شهر خَیلی قِشنگ شِدان و با دیدن اونا روحیه آدَم عوض مِشه

دم اونایی که کَشیدان و اونایی که دستورشِ دادان گرم

ولی یَک نکته ای هست که این نقاشیا با گذشت زمان کُنه مِشان 

حالا یا طرحشان یا رنگشان

یَنی رنگ و روشان مِپَره و بیشتریشان رنگشان مِشه آبی

اَگَ هر چن وقت یَگ بار اونارِ تازه کنان خَیلی بیتَّره

کیفیت خَیلی بالای این عکسِ رِ ین دِمبالیچه نیویشته ها بوینین و دانلود کنین

نقاشی های دیواری شهر سرخنکلا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۱
علی اکبر تاجیک

عکس پییَرم

حسین کَل موسی

حسین کل موسی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۸
علی اکبر تاجیک

تصویر زیر رِ شننُفتَم اصطبل خان بود شایدیَم خانه بوده

البته موثقشِ شِنُفتم خانه بوده

سالای سالِ که بوده و ما دیدیمش

اگرخانه خِرابه یِ چِره خِرابش نِمنان؟

اگر اثر تاریخیه چره اینچونی خِرابش کَردان؟

چره محافظت از آثار تاریخی میَنِ سرخنکلا انجام نمشه؟

یادم میاد دِتّا درخت سُر یا چنار بودان طِرف خانه خان، به چی بِلندی،الان دِگ ندیدمشان مدتهایه.سالها عمر داشتان  بارها آمِده بودان اُنا رِ بخران  نداده بودان بارا فروش

اصطبل خان سرخنکلایی ها

بِزرگترش مین دمبالیچه نیویشته

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۲:۲۵
علی اکبر تاجیک

این رفیقما گف عکسایی که ازش گِذاشتم میَنِ وبلاگ سرخنکلایی ها خُب نفتاده بود

جدیدترشِ گذاشتم،

مهدی مقصودلو پسر آرایشگر پیشکسوت سرخنکلا

برو کِف کن!

مینِ دمبالیچه نیویشته بِزرگ تَرِشِ بوینین.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۲۸
علی اکبر تاجیک

 

کانون فرهنگی پرورشی شهید رضا خوارزم

 

اصل ماجرا رِ میَنِ دمبالیچه نیویشته بوینین

 

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۵۳
علی اکبر تاجیک

hosseinabadiha.ir

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۵۶
علی اکبر تاجیک

کیفیتش خُب نیست ،عجله ای شِده، ولی بَشه اینکه بدقولی نکرده باشم علی الحساب اینِ رِ داشته باشین تا تمام چرخشیشه بذارم

عکسا رِ کم گرفتم و تن تن .

 

فرمتش فلشه

میَن دِمبالیچه نیویشته دانلود کنین

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۴۲
علی اکبر تاجیک

تا دِ سِ سات دِگه اولین عسکِ پانوراما رِ از قبرستانی پایین، بَشتان مِذارم

از لینک زیر هم مِتانین برین بوینین:

کلیک کنین

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۴۵
علی اکبر تاجیک

سایت سرخنکلایی ها

نِمِدانَم متولی این کار میَنِ سُخُنکِلا کیه ولی این دِگَ یَگ شاهکارِ!

خانه خدا کِدام وَرِه؟

تصویرِ اصلی مین دمبالیچه نیویشته

آدرسِ دِرِستِ خدا رِ به اموات

میَنِ دِمبالیچه نیویشته بدین!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۴۷
علی اکبر تاجیک

خِوَر رسیده که جاده بِزِرگراهِ سُخُنکلا بالاخره مصرف شِد!

مرحله اول لیگ دِچرخه سِواری کشور از سر خط سُخُنکلا به طِرَفِ گرگان( از جاده آلوکلا منظورمه) از پنشنبه این هفته شورو مِشه.

مُبارک باشه!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۰۷
علی اکبر تاجیک

سِلام

چن وقت بود نبودم

حالا هستم!

ایشالا دِباره شورو منم به نیویشتن مطلب

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۳ ، ۰۱:۳۹
علی اکبر تاجیک

مینویسم ایشالله تاپسِوا

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۰۲
علی اکبر تاجیک

از بوق سگ تا عرق سگی

خا!

یَ چن روزی خانه پییَرمشان بودم،نِمِرسیدم دِرِس درمان چیز بینویسم.

اما بحث امرو.....

چیزی که همه مِدانان اینه که اصن سگا عرق نِمِنان!

اینی که زِوانشانِ مندازان بورون بَشه اینه که غده عرق نِداران و با هل هل زدن از را بخار شدن از رو زِوانشان خودشانِ خنک مِنان

خا این چه مربوطی داره به بحث؟! طوله ندین مِگَم الان!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۲۲:۳۶
علی اکبر تاجیک

دقیقا خاطرمه!

کلاس اول بودم

شب قبلش من و پییَرم و مارَم خدابیامِرز نِشِسته بودیم میَنِ آشپزخانما،یادمه تلویزیونما سیا سفید بود،بِرده بودیمِش میَنِ آشپزخانه.

امامِ رِ از تلویزیون نیشان مِداد رو تختخوابِ بیمارستان نِماز مِخواند و سوزن خوراک بِهِش وصل کرده بودان.

تلویزیون مُگُف دعا کنین و پییَر مارم دستاشان رو به آسمان بود......

صب راس شِدم برم مَرسه.دیدم حسین نوری آمِده دمبالم.همُن موقع دیدم مارم خدابیامِرز داره با همسایما صُوِت مِنه.

تا حسین برسه یَگ دفه دیدم مارَم گریه مِنه...

فِک کردم شاید پییَرم دعواش کرده (با اینکه اصن سابقه نِداش با هم دعوا کنان). دیدم پییَرم اَم داره گریه مِنه...

گفتم چی شده؟

با گریه گف: امام مِرده بابا...

دیدم همسایما هم گریه مِنه ...

با حسین رفتیم تا برسیم مَرسه. میَنِ راه دیدیم همه داران گریه مِنان............

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۳ ، ۱۸:۰۲
علی اکبر تاجیک

شماره 1:

 

سرخنکلایی ها - اصطلاحات سرخنکلایی- علی اکبر تاجیک

 

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۳ ، ۲۳:۳۱
علی اکبر تاجیک

اگر چی مصاحبه ش  قدیمیه ولی خا چون صُوَتِ خاله مانه منم مینویسمش دِباره

مین دِمبالیچه نیویشته بخوانین

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۳۴
علی اکبر تاجیک

 

بخش تازه ای میَن وبلاگ داریم از این به بعد
گرچه وبلاگ سرخنکلایی ها ،تازه را اِفتاده و یَگ زِپّولو  بیننده داره
ولی من کار خودمه مُکُنم
بخش نوی وبلاگ عکسای سه بُعدیه(پانوراما - Panorama)
عکسایی که مِتانین اونارِ بوینین،بچرخانین و اینگاری همُنجه هستین و حضور دارین
خیلی جالب و جذابه...
 
ایشالا این هفته هوا خُب باشه میام سُخُنکِلااز چن جِگا عکس بیگیرم
اگَ مِتانین بگین از کِجِنا سه بُعدی مخایین براتان آماده کنم
فعلا از این جناهایی که مینویسم دارم دِرِس منم:
تپه،قبرستانی،چاررا گلباغ
مصوم زاده پایین
بزودی....
۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۳ ، ۱۴:۲۸
علی اکبر تاجیک